People

Meet our professionals.

Ing. Jiří Pubrdle

Daňový poradce, certifikovaný poradce pro oblast výzkumu a vývoje.Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, obor Výroba a rozvod elektrické energie a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika. Dlouhá léta pracoval ve vedoucích funkcích v energetice a od roku 1993 ve zdravotnictví, mimo jiné jako náměstek pro investiční výstavbu v Institutu klinické a experimentální medicíny. V roce 1998 byl pověřen řízením Fakultní Thomayerovy nemocnice. Specializuje se na zdanění neziskového sektoru, kde využívá své bohaté zkušenosti z dlouholetého působení v něm. Ve společnosti Euro-Trend, s.r.o. působí od roku 2005.