Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem k prosinci 2019

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z nabývací hodnoty, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo kdo nabyl vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru, v prosinci 2019 nebo později. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky.

Zpětné účinky a žádost o vrácení přeplatku

Zpětné účinky se týkají kupících, kterým katastrální úřad provedl vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. Kupující, kteří již daň z nabytí nemovitosti s předstihem zaplatili, mohou požádat o svůj přeplatek. O přeplatek lze žádat na místně příslušném finančním úřadě. K vrácení přeplatku podle daňového řádu dojde do 30 dnů od podání žádosti. Přeplatek lze také použít k úhradě jiné vzniklé daňové povinnosti.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Vzor žádosti o vrácení přeplatku z dani z nabytí nemovitých věcí.