Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Mgr. Ing. Lucie Švehlová

Daňová poradkyně. Absolventka právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oboru Právo, a ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Podniková ekonomika a management a Systémy projektového řízení. V rámci programu Erasmus+ studovala jeden akademický rok na italské univerzitě ve Veroně (Universita degli Studi di Verona). Během studií se zúčastnila mezinárodního projektu s německou univerzitou ve Weidenu (Ostbayerische Technische Hochschule) a na dalším s americkou univerzitou v Milwaukee (Marquette University). Ve společnosti Euro-Trend, s.r.o. působí od roku 2014, kde se zabývá daňovou problematikou v návaznosti na právní předpisy neziskového i ziskového sektoru.