Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Zdeněk Korta

Znalec a odhadce nemovitostí. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor Pozemní stavby. Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby. Soudní znalec v oboru Ekonomika, stavebnictví a projektování. Je certifikován certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství v Brně jako expert v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady nemovitostí. Ve společnosti Euro-Trend, s.r.o., působí od roku 2004. Specializuje se na oceňování nemovitostí.