Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Václav Rajchman

Daňový poradce a specialista pro zařazování majetku a služeb. Jeden z osmi držitelů certifikátu o zařazení mezi doporučená Poradenská a konzultační pracoviště pro klasifikace vydané Českým statistickým úřadem, čj. 2/95 – 3010. Po absolvování Institutu VHJ Škoda v oboru ekonomika a řízení výroby a na základě praxe a studia získal oprávnění ke zvláštní způsobilosti pro investiční výstavbu. Provádí zatřídění a zařazení nového a stávajícího hmotného a nehmotného majetku dle klasifikačních kódů SKP, CZ-CC a CZ-CPA a kontrolu zařazení stávajícího majetku, pro účely daňových a účetních odpisů.