Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Sofia Komrsková

Vedoucí daňového oddělení, daňová poradkyně. Absolventka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na různých ekonomických pozicích ziskové i neziskové sféry. Věnuje se také publikační činnosti. Je spoluautorkou knihy ,,Zdaňování neziskových organizací‘, která byla již několikrát aktualizována (Viz. odkaz Publikační činnost). Ve společnosti Euro-Trend, s.r.o., působí od roku 1996. Specializuje se na DPH, daně z příjmů, zdanění v neziskovém sektoru a správu daní a poplatků. Zastupuje klienty v soudních sporech před příslušnými soudy.