Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Sofia Komrsková

Vedoucí daňového oddělení, daňová poradkyně. Absolventka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na různých ekonomických pozicích ziskové i neziskové sféry. Specializuje se na zdanění v podnikání i neziskovém sektoru, daň z příjmů a daňový proces. zastupuje úspěšně klienty v daňové oblasti před příslušnými soudy, tedy před krajskými soudy, Nejvyšším správním soudem, argumentace použitá před těmito soudy byla použita také v ústavní stížnosti. Zpracovává žaloby, repliky, kasační stížnosti, vyjádření ke kasačním stížnostem a argumentaci v ústavních stížnostech. Nejznámějšími, hojně diskutovanými judikáty jsou judikáty, které byly shrnuty pod rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Ads 35/2011 – 105 ze dne 23.10.2013. Argumentace z žalob byla použita pro ústavní stížnost v této věci. Ústavní soud této stížnosti vyhověl.