Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Marie Geryková

Samostatný odborný analytik oceňování majetku. Absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Podniková ekonomika a management. Dlouhodobě pracovala v České spořitelně, a.s. Ve společnosti Euro-Trend, s.r.o., působí od roku 2004.