Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Kristýna Šimáčková LL.M.

Daňová poradkyně. Je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku, a postgraduálního programu LL.M.-obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Aktivně se věnuje problematice daně z příjmů fyzických osob a problematice zdravotního a sociálního pojištění u osob s příjmy ze zdrojů v zahraničí. Intenzivně se věnuje rovněž oblasti daně z přidané hodnoty v České republice, Německu a Rakousku. Během českého předsednictví v Radě EU se podílela na tvorbě legislativních textů a jako delegát Ministerstva financí ČR se účastnila jednání v Pracovní skupině Rady EU pro daňové otázky (nepřímé daně). V letech 2009/2010 absolvovala odborné stáže na institucích zabývajících se správou daní v Německu (Finanzamt Chemnitz-Süd, Bundeszentralamt für Steuern, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen) a v Rakousku (Finanzamt Graz-Stadt). V letech 2010/2011 působila jako poradce v oddělení nepřímých daní (DPH) ve společnosti KPMG AG (Berlín). Od 2011 je členem Dozorčí rady Komory daňových poradců ČR. Se společností Euro-Trend, s.r.o., spolupracuje od roku 2002.