Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Irena Kovalčíková, CIA

Samostatný odborný analytik oceňování majetku. Absolventka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management, s vedlejší specializací Oceňování podniku a jeho majetku. Je certifikovanou interní auditorkou.