Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Klára Hanušová

Absolventka magisterského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V rámci své pracovní náplně spolupracuje na agendě zpracování zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců vysílaných do zahraničí, převážně Polska, Rumunska, Bulharska, Maďarska, Nizozemí a Německa. Ve společnosti Euro-Trend, s.r.o., působí od roku 2016.