Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., většinový společník a jednatel Euro-Trend, s.r.o., se narodil v roce 1953.

Detail »

Eva Mrázová

Úmrtní oznámení Eva Mrázová                      

Detail »

JUDr. Tereza Němeček, LL.M.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na pařížské Sorbonně Pantheon Paris

Detail »

Ing. Václav Okleštěk

Absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Má dlouholeté zkušenosti

Detail »

Ing. Sofia Komrsková

Vedoucí daňového oddělení, daňová poradkyně. Absolventka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na

Detail »

Mgr. Ing. Pavel Beran

Daňový poradce. Je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví

Detail »

Jan Horešovský

Daňový poradce. Dlouhodobě pracoval jako systémový programátor na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v

Detail »

Ing. Kristýna Šimáčková LL.M.

Daňová poradkyně. Je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví

Detail »

Ing. Václav Rajchman

Daňový poradce a specialista pro zařazování majetku a služeb. Jeden z osmi držitelů certifikátu o

Detail »

Mgr. Ing. Lucie Švehlová

Daňová poradkyně. Absolventka právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oboru Právo, a ekonomické fakulty Západočeské

Detail »

Bc. Klára Hanušová

Absolventka bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a

Detail »

Ing. Michaela Miarková

Vedoucí oddělení oceňování majetku, samostatný odborný analytik specialista. Absolventka Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v

Detail »

Ing. Marie Geryková

Samostatný odborný analytik oceňování majetku. Absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava,

Detail »

Ing. Zdeněk Korta

Znalec a odhadce nemovitostí. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor Pozemní stavby. Autorizovaný inženýr

Detail »

Ing. Irena Kovalčíková, CIA

Samostatný odborný analytik oceňování majetku. Absolventka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková

Detail »

Jarmila Ciprová

Recepční a asistentka většinového společníka a jednatele společnosti Euro-Trend, s.r.o., Ing. Jiřího Nekováře. Má dlouholeté

Detail »