Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku

Snížení daně z příjmu zrušením superhrubé mzdy při sazbách 15 a 23% nebo vyšší základní sleva na poplatníka platí již právě od 1. ledna 2021. Změny v odpisech je možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je okamžik, od kterého se zvýšení uplatní, flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti, kdy je změna sazeb účinná k „prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen.“ Ukončení legislativního procesu v prosinci znamená účinnost daného opatření podle původního harmonogramu a nové sazby tak budou platit od 1. února 2021. V případě snížení sazby na motorovou naftu o 1Kč na litr je účinnost navázána na okamžik obecné účinnosti zákona, tj 1. ledna 2021.

Zákon o daních z příjmů

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021,
 • zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021,
 • stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona tj. od 1. ledna 2021. Stravenkový paušál tak je možné poskytnout již za leden, tedy v lednové výplatě.
 • mimořádné odpisy. zvýšení hranice pro odpis hmotného majetku a zrušení daňového odpisování nehmotného majetku – na majetek pořízený od 1. ledna 2021, poplatník může tuto změnu využít zpětně již i pro majetek pořízený od 1. ledna 2020,
 • elektromobilita – poplatník může tuto změnu použít již pro období 2020,
 • zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů nerezidentů – na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022,
 • zavedení osvobození státních dluhopisů – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. ledna 2021,
 • odstropování daňového bonusu – použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného daňového přiznání nebo ročního zúčtování v roce 2022),
 • ostatní změny – účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro fyzické osoby od 1. ledna 2021, pro právnické osoby od 1. ledna 2021, mají-li zdaňovací období kalendářní rok, nebo později, pokud mají hospodářský rok).

Spotřební daně

 • Zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku – zde je účinnost flexibilní, a to díky obecné formulaci „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“. Nové sazby tak budou platit od 1. února 2021.
 • Snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč na litr – okamžikem obecné účinnosti, tj. od 1. ledna 2021.

Majetkové daně

 • Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné číslo – účinnost od 1. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky bude o rok později.

Rozpočtové určení daní

 • nabývá okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 • den následující po vyhlášení zákona, tj. 1. ledna 2021

Ostatní změny v balíčku

 • V zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021