Euro-trend

Euro-Trend je uskupení společností zabývajících se daňovými, účetními a jinými ekonomickými procesy. Tým našich pracovníků zahrnuje odborníky z různých oblastí s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou připraveni vyřešit složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku.

Detail

Press

Dodatečné pokyny OECD pro přidělování zisků stálé provozovně

Dne 22.3.2018 vydala OECD dodatečné pokyny pro přidělování zisků stálé provozovně Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments.  Tyto pokyny vyplývají z opatření BEPS č. 7 k článku 5 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Tyto pokyny stanoví obecné zásady pro přidělování zisku stálým provozovnám podle čl. 5…

Detail »

Dopady směrnice ATAD do zákona o dani z příjmů

Dle poslední verze připravované novely zákona o daních z příjmů, která již prošla vnějším připomínkovým řízením, očekáváme v oblasti převodních cen změny vyplývající z implementace směrnice EU proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), Novela plánuje konkrétně zavést: Omezení uznatelnosti „výpůjčních nákladů“ z transakcí se spojenými i nespojenými osobami v případě, že dojde k překročení limitu výpůjčních nákladů. Tento limit byl zvolen…

Detail »

GDPR ve společnosti Euro-Trend, s.r.o.

Dne 24.5.2018 byl ve společnosti Euro-Trend, s.r.o. přijat vnitřní předpis o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Detail »

Reference

Snažíme se, aby celá skupina Euro-Trend byla na trhu známa prvotřídní kvalitou všech námi poskytovaných služeb, seriózností a nezávislým přístupem. Seznamte se s našimi klienty.