Euro-trend

Euro-Trend je uskupení společností zabývajících se daňovými, účetními a jinými ekonomickými procesy. Tým našich pracovníků zahrnuje odborníky z různých oblastí s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou připraveni vyřešit složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku.

Detail

Press

Aktualizované vydání Směrnice OECD k převodním cenám

Dne 10.7.2017 vydala OECD aktualizovanou Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy – edice 2017. Aktualizovaná Směrnice zahrnuje změny vyplývající ze zpráv z roku 2015 k BEPS Action 8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation a Action 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Dále zahrnuje revidované pokyny o bezpečných…

Detail »

Budou se měnit bilaterální dohody o zamezení dvojímu zdanění

Dne 7. června 2017 byla v Paříži v OECD podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Česká republika se připojila k této mezinárodní iniciativě  v její minimalistické podobě. ČR  přijme pouze minimální standardy, tj. pravidlo proti zneužívání bilaterálních smluv (treaty abuse) a…

Detail »

Průvodce Doing business in the Czech Republic

Russell Bedford a World Bank Group zveřejnili aktuálního průvodce Doing business in the Czech Republic, který je zaměřen na objasnění obtížnosti založení a provozování malých až středně velkých podniků v České republice.

Detail »

Reference

Snažíme se, aby celá skupina Euro-Trend byla na trhu známa prvotřídní kvalitou všech námi poskytovaných služeb, seriózností a nezávislým přístupem. Seznamte se s našimi klienty.