Euro-trend

Euro-Trend je uskupení společností zabývajících se daňovými, účetními a jinými ekonomickými procesy. Tým našich pracovníků zahrnuje odborníky z různých oblastí s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou připraveni vyřešit složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku.

Detail

Press

Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku

Snížení daně z příjmu zrušením superhrubé mzdy při sazbách 15 a 23% nebo vyšší základní sleva na poplatníka platí již právě od 1. ledna 2021. Změny v odpisech je možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020. V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je okamžik, od kterého se zvýšení…

Detail »

Žádostí o povolení zvláštního režimu evidence tržeb po dobu odkladu EET

Evidence tržeb je pro všechny podnikatele pozastavena do 31. prosince 2022. Bez ohledu na to, do které fáze evidence podnikatelé spadají, evidovat tržby musí až od 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb a pozastaveno je také vyřizování žádostí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Podnikatelé se však…

Detail »

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Vkládá se nový § 2a – Poplatník v paušálním režimu

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník: je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na…

Detail »

Reference

Snažíme se, aby celá skupina Euro-Trend byla na trhu známa prvotřídní kvalitou všech námi poskytovaných služeb, seriózností a nezávislým přístupem. Seznamte se s našimi klienty.