Euro-trend

Euro-Trend je uskupení společností zabývajících se daňovými, účetními a jinými ekonomickými procesy. Tým našich pracovníků zahrnuje odborníky z různých oblastí s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou připraveni vyřešit složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku.

Detail

Press

Cílený program podpory zaměstnanosti „ANTIVIRUS“ – manuál pro zaměstnavatele

Detail »

Novely zákona o DPH v roce 2018, v roce 2020 a v roce 2021 – nejvýznamnější změny

Zákon č. 80/2019 Sb. (daňový balíček 2019), účinnost změn převážně od 1.4.2019 s těmito výjimkami: Dne 27.3.2019 nabyly účinnosti změny týkající se úprav schválených v rámci EU (poukazy, úprava MOSS u subjektů mimo EU, úprava místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb, rozhlasového a TV vysílání osobě nepovinné k dani, vystavení daňového dokladu v…

Detail »

OECD vydala další pokyny pro CbC Reporting

Nové pokyny obsahují otázky a odpovědi týkající se zacházení s obdrženými dividendami a počtem zaměstnanců, které mají být vykázány v případech, kdy MNE používá při sestavování konsolidované účetní závěrky, která platí prospektivně, poměrnou konsolidaci. Aktualizované pokyny rovněž objasňují, že zkrácené částky by neměly být použity při vyplňování tabulky 1 CbC reportingu a obsahují tabulku shrnující…

Detail »

Reference

Snažíme se, aby celá skupina Euro-Trend byla na trhu známa prvotřídní kvalitou všech námi poskytovaných služeb, seriózností a nezávislým přístupem. Seznamte se s našimi klienty.