Euro-trend

Euro-Trend je uskupení společností zabývajících se daňovými, účetními a jinými ekonomickými procesy. Tým našich pracovníků zahrnuje odborníky z různých oblastí s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou připraveni vyřešit složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku.

Detail

Press

OECD vydala další pokyny pro CbC Reporting

Nové pokyny obsahují otázky a odpovědi týkající se zacházení s obdrženými dividendami a počtem zaměstnanců, které mají být vykázány v případech, kdy MNE používá při sestavování konsolidované účetní závěrky, která platí prospektivně, poměrnou konsolidaci. Aktualizované pokyny rovněž objasňují, že zkrácené částky by neměly být použity při vyplňování tabulky 1 CbC reportingu a obsahují tabulku shrnující…

Detail »

CFE Forum 2018

Jiří Nekovář se zúčastnil CFE Forum 2018, které se konalo 19. dubna 2018 v Bruselu. Hlavním tématem byla problematiky digitální ekonomiky a otázka jejího zdanění.

Detail »

Dodatečné pokyny OECD pro přidělování zisků stálé provozovně

Dne 22.3.2018 vydala OECD dodatečné pokyny pro přidělování zisků stálé provozovně Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments.  Tyto pokyny vyplývají z opatření BEPS č. 7 k článku 5 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Tyto pokyny stanoví obecné zásady pro přidělování zisku stálým provozovnám podle čl. 5…

Detail »

Reference

Snažíme se, aby celá skupina Euro-Trend byla na trhu známa prvotřídní kvalitou všech námi poskytovaných služeb, seriózností a nezávislým přístupem. Seznamte se s našimi klienty.